fbpx
Mani pilotprojekti

Četri Vaideres pilotprojekti iekļauti ES 2022. gada budžetā

25. novembris, 2021

Nupat Eiropas Parlaments (EP) apstiprinājis Eiropas Savienības (ES) budžetu 2022. gadam, kurā iekļauti četri EP deputātes Ineses Vaideres (ETP) izstrādāti pilotprojekti vairāk nekā sešu miljonu eiro vērtībā. “Panāktais finansējums dažādos veidos palīdzēs Latvijā ieviest zaļo kursu – tiks atbalstīti iedzīvotāju virzīti ēku renovācijas projekti, pētītas ēku radītās emisijas un veidota Jaunā Eiropas Bauhaus zināšanu platforma. Tāpat turpināsies jau uzsāktais pilotprojekts, lai novērstu labas pārtikas nonākšanu atkritumos,” uzsver deputāte.

Pilotprojektus ES budžetā var iesniegt EP deputāti, lai novirzītu līdzekļus jaunām svarīgu problēmu risināšanas metodēm. Taču tikai neliela daļa iesniegto priekšlikumu tiek atzīti par tik labiem, lai tiem piešķirtu finansējumu. Lai pilotprojekts būtu veiksmīgs, tam jābūt ne vien aktuālam un inovatīvam, bet arī kvalitatīvi izstrādātam. “Konkurence bija ļoti sīva, tādēļ liels gandarījums, ka ES budžetā iekļauti mani priekšlikumi,” norāda I. Vaidere.

Teju divi miljoni eiro paredzēti, lai atbalstītu iedzīvotāju virzītus ēku renovācijas projektus. “Renovācijas ļauj samazināt gan apkures rēķinus, gan emisijas, tādēļ kā Eiropas Renovāciju vēstniece Latvijā aktīvi strādāju pie ēku atjaunošanas veicināšanas. Ar šo pilotprojektu tiks sniegts praktisks atbalsts iedzīvotājiem – apmācot, palīdzot atrast visu nepieciešamo informāciju, kā arī izstrādājot skaidrojošus materiālus par renovācijām,” informē I. Vaidere.

Tiek lēsts, ka ēku “dzīves cikla” – ražošanas, būvniecības, ekspluatācijas un nojaukšanas vai renovēšanas – radītās siltumnīcefekta gāzu emisijas šobrīd ir tuvu pat pusei no kopējām ES emisijām, tomēr pagaidām šajā jomā trūkst datu. Tādēļ 1,5 miljoni eiro atvēlēti pilotprojektam, lai veiktu jauna veida pētījumus par ēku emisijām, kas būs ļoti svarīgi to samazināšanai un zaļā kursa īstenošanai.

“Taču ir svarīgi ne tikai samazināt emisijas, bet arī radīt patīkamu dzīves telpu cilvēkiem. Ar šādu mērķi Jaunā Eiropas Bauhaus iniciatīva apvieno vides, ekonomikas un kultūras aspektus, kas ļaus radīt jaunus projektus ilgtspējīgai, zaļai un iedzīvotājiem draudzīgai dzīves telpai,” skaidro I. Vaidere. Tādēļ deputāte panākusi divus miljonus eiro Jaunā Eiropas Bauhaus zināšanu platformas izveidei, lai visiem interesentiem vienkopus ērti būtu pieejama informācija par Bauhaus standartiem, finansējuma iespējām un izsludinātajiem projektiem.

Visbeidzot, papildu līdzekļi piešķirti, lai tiktu turpināts šogad uzsāktais I. Vaideres pilotprojekts pārtikas izmešanas novēršanai. Tas palīdzēs īstenot zaļo kursu, jo, izmetot pārtiku, tiek izniekoti dabas resursi un radītas kaitīgas emisijas. Kopumā gandrīz miljons eiro ļaus ekspertiem sagatavot praktiskus risinājumus pārtikas izmešanas mazināšanai mājsaimniecībās, turklāt šie risinājumi būs pārskatāmi pieejami visās ES oficiālajās valodās.

Jāpiebilst, ka jau iepriekš I. Vaidere ir veiksmīgi izstrādājusi vairākus pilotprojektus, ar kuru palīdzību risinātas Latvijai nozīmīgas problēmas. Pagājušajā EP sasaukumā viņa panāca vairākus miljonus eiro cīņai pret Krievijas viltus ziņām, kā arī, lai pētītu un novērstu divējādo produktu kvalitāti Rietumeiropas un Austrumeiropas tirgos.